Thomas Amundsen -  30 august 2023

Hvordan Fido Dyrebutikk økte ROAS med 50%

50% høyere ROAS

300k generert i omsetning

Høyere relevanse score

Før Fido Dyrebutikk benyttet seg av UGC-innhold var de godt investert i annonsering på Meta og TikTok. Etter flere måneder med testing klarte de å drive nye kunder fra kampanjene sine, men kostnaden de betalte per konvertering var for høy til å kunne skalere lønnsomt.

Fido hadde nylig lest om fordelene med UGC og hvordan dette kunne senke CPA, men hadde hverken tilgang på flinke "creators" eller kunnskap om hvordan man lager UGC for optimale resultater. 

På jakt etter en løsning kom de over Contently.no og bestilte en testvideo. De ønsket å evaluere prestasjonen av UGC, samt om Contently kunne produsere UGC i større skala og være en pålitelig leverandør.

Løsningen: Økt ROAS og en effektivisert kreativ strategi

Ved å bruke Contently.no kunne Fido Dyrebutikk enkelt bestille høyt konverterende UGC-videoer til kampanjer på både TikTok og Meta. Med Contently slipper Fido nå å bruke tid på å rekruttere egne innholdsprodusenter, og bekymre seg over kvaliteten av UGC-innholdet. 

Den første testvideoen de mottok var en demonstrasjonenvideo og ble brukt i toppen av trakten. Videoen fra Contently ble testet opp mot deres gamle annonser (både videoer og stillbilder) og kjørte parallelt for å gjøre eksperimentet så rettferdig som mulig. Utfallet var en øksning i ROAS på hele 50%, samtidig som det ble generert 300k i omsetning.  

Den autentiske og tillitsbyggende naturen til UGC-videoen resonnerte sterkt med målgruppen, og økte relevanse scoren på annonsen.

Sluttresultat:


1. Økt Konvertering: Fido opplevde en signfikant økning i konverteringsraten fra betalt trafikk.

2. Høyere ROAS: ROAS på betalte flater har økt med 50% totalt sett. Dette skyldes både økning i konvertingsrate og lavere CPM.

3. Enklere Skalering: Med en systematisk og smidig tilgang på UGC-innhold, får Fido nå en konsekvent leveranse av UGC-innhold som har gjort det enklere å skalere kampanjer lønnsomt.

4. Omsetning: Den første UGC-videon genererte 300 000 kr i omsetning for Fido, og omsetningen fortsetter å øke ved bestilling nye UGC-videoer fortløpende. 

Trenger du UGC-videoer som konverterer? 

Contently.no er Norges første portal for rask og smertefri bestilling av UGC-videoer - produsert av creators som vet hvordan man engasjerer og konverterer kunder. Book et introduksjonsmøte med oss under for å lære mer om UGC og Contently.no 

BOOK MØTE

Related Posts